Nu latt Adschüss oss saare

Titelseite Oos Platt

Mundart-Treff am 06.11.2019: Bearbeiten Titel: Nu latt Adschüss oss saare Quelle: Franz Franzen Vortrag: Dr. Heinz Hansen Datum: 06.11.2019 Dauer: 1:15 Untertitel: Ja

Nu latt Adschüss oss saare Read More »